Magnesiová řada

KALCIS Mag 2

AKTIVNÍ
ZÁSAH

CaCO3

91 %

MgCO3

2 %

Reaktivita

>90 %

Nejvyšší reaktivita a rychlý účinek

Velmi rychle mění i kvalitu půdy i při aplikaci na povrch

Vysoký meliorační účinek

Ke každoročnímu použití v nízkých dávkách

Obdobné použití jako u Mag 5

Doporučení

Doporučení

Pšenice

Travní porosty

Vojtěška

Sady

KALCIS Mag 5

UDRŽOVACÍ
ZÁSAH

CaCO3

88 %

MgCO3

5 %

Reaktivita

>80 %

Garant postupné změny společenství půdních mikroorganizmů

Pro půdy s dobrou zásobou Mg

Doplňuje výnosem odnášené množství Mg

Zajišťuje plnou spotřebu Mg v roce a předchází mírným příznakům nedostatku hořčíku

Doporučení

Cukrová řepa

Obilniny (pšenice)

Řepka olejka

Luskoviny

Travní porosty

Vojtěška

Sady

KALCIS Mag 11

VYROVNÁVACÍ
ZÁSAH

CaCO3

82 %

MgCO3

11 %

Reaktivita

75-80 %

Zabraňuje příznakům nedostatku Mg

Pro půdy s nižší až dostatečnou zásobou Mg

Vyrovná a doplní výnosem odnášené množství Mg

Tlumí příznaky nedostatku draslíku na listech od začátku prodlužovacího růstu

Tvorba kořenů a transport floémem

Doporučení

Zelenina

Cukrová řepa

Kukuřice

Pšenice, ječmen

Slunečnice, řepka

Řepka, luskoviny

Travní porosty

Sady

Substráty

Vlastnosti a výhody produktové řady KALCIS MAG

Možnost použití v EKO zemědělství

Produktová řada Kalcis Mag je garantem postupné změny společenství půdních mikroorganizmů

Vhodné pro půdy s dobrou zásobou Mg i pro půdy s chybějícím hořčíkem, přičemž Mg je výrazně levnějším zdrojem než v jiných hnojivech

Doplňuje aktuální nedostatek rychle přijatelným vápníkem i hořčíkem

Zajištuje vysokou reaktivitu produktu v půdě, přesto působí výrazně déle než jeden rok

Upravuje půdní reakci a zlepšuje fyzikálně-chemické vlastnosti půd způsobem vhodným pro půdní mikroorganizmy

Výrazně zlepšuje příjem jiných základních i stopových živin

Nedostatek Mg zamezuje transportu uhlovodanů floémem, to omezuje tvorbu kořenů – zvyšuje transport a ukládání uhlovodanů

Při nízkých (opakovaných) dávkách rychle zlepšuje kvalitativní parametry půd:
– strukturu půdy
– propustnost pro vodu a kyslík
– zvyšuje vodní kapacitu půdy
– zvyšuje sorpční schopnosti půdy (vazba živin v půdní micele)

Zvyšuje využitelnost živin vpravených do půdy:

  • uvolňuje zejména fosfor z málo přijatelných organických vazeb a dusík
  • optimální účinek draslíku je VÁZÁN na dostatek hořčíku

Zpřístupněním fosforu v kritických situacích je pomáhá překlenout bez ztráty výnosu a jeho kvality

Zlepšuje činnost a tvorbu kořenů

Zvyšuje ozrnění palic kukuřice a klasů obilnin (společně s dostatkem Zn)

 

APLIKACE

Stejnoměrná granulace, Bezprašná aplikace

Vhodné k aplikaci na ornou půdu i na travní porosty

Vhodné na povrchovou aplikaci a k mělkému zapravení

Možnost míchání s jinými hnojivy (vlhkost jen 1–2%)

Zvyšuje biologickou aktivitu

Interakce organických a jílových minerálů vede ke tvorbě půdních micel, základů drobtovité struktury

Neutralizuje působení kyselých průmyslových hnojiv

Mění kvalitu rozkladu organických látek a činnosti humusu

Stimuluje rozvoj mikroorganizmů a upravuje pro ně prostředí

Rovnoměrná aplikace běžnými rozmetadly průmyslových hnojiv

 

TERMÍN APLIKACE

optimální doba aplikace před / po založení porostů nebo po sklizni při zapravování posklizňových zbytků

před i po zpracování půdy

lze kdykoliv v průběhu vegetace do meziřádků (jaro i podzim)

lze kdykoliv na plodiny a travní porosty ve stádiu vzejití, obrůstání nebo listové růžice (podzim i jaro)
nepoškozuje zelené ani sklerotizované části rostlin

 

SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ PRODUKTŮ KALCIS MAG

Polní plodiny obecně300 – 600 kg/ha

Obilniny, Řepka olejka300 – 500 kg/ha

Cukrovka, kukuřice400 – 600 kg/ha

Slunečnice, luskoviny300 – 400 kg/ha

Sady, chmel500 – 600 kg/ha

Travní porosty (dvouletý interval)400 (800) kg/ha

Lesní porosty (dvouletý interval)500 (800) kg/ha

Ostatní porosty (podle pH půdy)300 – 800 kg/ha

Zahradnictví (podle pH substrátu)8-12 kg/100 m2

Substráty a rašeliny (podle pH):Vřesovištní rašelina – do 6 kg Kalcis Mag na 1 m3 rašeliny.
Přechodová rašelina – do 2 kg Kalcis Mag na 1 m3 rašeliny.

Nižší uvedená dávka platí pro lehčí půdy a při každoročním opakování, vyšší dávka platí pro těžší půdy nebo dvouletý interval aplikace.

Balení: 600 kg bigbag

Přejít na Speciální řadu